क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१६. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (कोरियन संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१७. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (जापानिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१८. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (चाइनिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१९. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (नेपाली संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
२०. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-१२-१२
 
२१. फागुन महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-१२-०८
 
२२. Monthly FDI Approval Report of 2080, Falgun सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१२-०१
 
२३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Magh सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-२९
 
२४. माइक्रो ब्रुअरी सहितको रेष्टुरेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
२५. मदिरा तथा वियर उद्योग सम्बनधको संशोधित मापदण्ड-२०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
२६. औद्योगिक ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ मा क्रमसंख्या ६५ पछि क्रमसंख्या ६६ थप सम्बन्धमा । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-१८
 
२७. पुष महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-१०-१०
 
२८. Monthly FDI Approval Report of 2080, Paush. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-०२
 
२९. Process of Uploading Industries progress report. सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०६
 
३०. मंसिर महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०६
 
जम्मा २१९ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु