क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. भारत सरकारबाट चिनि आयतको लागि तोकिएको कोटा बाँडफाँड सम्बन्धमा सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८१-०३-२७
 
२. Foreign Investment in Nepal 2024 ( A complete guide for investors) प्रकाशन प्रतिवेदनहरु विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०३-२७
 
३. प्राइभेट फर्म खारेजी सम्बन्धमा । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८१-०३-२५
 
४. जेठ महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८१-०३-१६
 
५. प्राइभेट फर्म खारेजी सम्बन्धमा । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८१-०३-०२
 
६. लघु घरेलु तथा साना उद्योग तथ्यांक २०७९/०८० सूचना समाचार औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८१-०२-०९
 
७. स्वचालित मार्ग (अटोम्टिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको सम्बन्धी सूचना । सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-२०
 
८. INDUSTRIAL STATISTICS (2079/080) औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०९-२२
 
९. “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीको सम्मान” सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०८-०६
 
१०. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ अरि१४,३-२४) ऐन राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८१-०३-२४
 
११. लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ अरि१४,३-२४) राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०३-२४
 
१२. भारतबाट चिनी आयात गर्न आशय व्यक्त गर्ने बारेको सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८१-०३-०२
 
१३. Monthly FDI Approval Report of 2081, Jestha सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०२-३२
 
१४. वैशाख महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८१-०२-०९
 
१५. Monthly FDI Approval Report of 2081, Baishakh सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८१-०१-३१
 
जम्मा २२४ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु