/ Downloads

Downloads

Department of Industry

SN File Title Related File
1. एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सूचना
 
2. विदेशी लगानीकर्तालार्इ ५ करोड तोकेको र ओद्योगिक व्यवसाय ऐनमा क्रमस‌ख्या ५५ थप
 
3. वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्र बीच दूरी कायम गरेको
 
4. नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
 
5. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-६ र ८ संशोधन सम्बन्धी सूचना
 
6. औ. प्र. बोर्डका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु
 
Showing 1 to 6 of 6 records

News & Notices