/ डाउनलोड

डाउनलोड

उद्योग विभाग

क्र.सं. फाईल शिर्षक सम्बन्धित फाईल
१. औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीका लागि पेश गर्ने निवेदन तथा कागजातहरुको सूची ।
 
२. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २३९औ बैठकको महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु ।
 
३. स्टार्टअप व्यावसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७९
 
४. स्टार्ट अप कर्जाका लागि परियोजना प्रस्तावको ढाँचा
 
५. उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति निवेदन
 
६. उद्योग संचालन म्याद थपको निवेदन फाराम
 
७. परियोजनाको विवरण फाराम
 
८. उद्योग दर्ता अनुमतिको लागि बोर्डमा दिने निवेदन
 
९. उद्योग दर्ताको लागि दिने निवेदन
 
१०. एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सूचना
 
११. विदेशी लगानीकर्तालार्इ ५ करोड तोकेको र ओद्योगिक व्यवसाय ऐनमा क्रमस‌ख्या ५५ थप
 
१२. वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्र बीच दूरी कायम गरेको
 
१३. नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
 
१४. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-६ र ८ संशोधन सम्बन्धी सूचना
 
१५. औ. प्र. बोर्डका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु
 
जम्मा १५ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु

सूचना / समाचार