/ Downloads

Downloads

Department of Industry

SN File Title Related File
1. उद्योग स्थानान्तरणको स्वीकृति निवेदन
 
2. उद्योग संचालन म्याद थपको निवेदन फाराम
 
3. परियोजनाको विवरण फाराम
 
4. उद्योग दर्ता अनुमतिको लागि बोर्डमा दिने निवेदन
 
5. उद्योग दर्ताको लागि दिने निवेदन
 
6. एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना सम्बन्धी सूचना
 
7. विदेशी लगानीकर्तालार्इ ५ करोड तोकेको र ओद्योगिक व्यवसाय ऐनमा क्रमस‌ख्या ५५ थप
 
8. वन पैदावारमा आधारित उद्योग र वन क्षेत्र बीच दूरी कायम गरेको
 
9. नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ हेरफेर सम्बन्धी सूचना
 
10. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची-६ र ८ संशोधन सम्बन्धी सूचना
 
11. औ. प्र. बोर्डका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरु
 
Showing 1 to 11 of 11 records

News & Notices