Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन (२०७९) Procedures & Standards Department Of Industry 2022-10-20
 
2. वाइन तथा साइडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
3. मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
4. ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
5. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-04-23
 
6. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-03-11
 
Showing 1 to 6 of 6 records