क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. माइक्रो ब्रुअरी सहितको रेष्टुरेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
२. मदिरा तथा वियर उद्योग सम्बनधको संशोधित मापदण्ड-२०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
३. क्रसर उद्योगको अनुमति,दर्ता तथा नियमन सम्वन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०८० कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
४. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक संचालन कार्यविधि,२०८० कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-०६-२१
 
५. स्टार्ट अप व्यावसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७९-१२-१६
 
६. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन (२०७९) कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७९-०७-०३
 
७. वाइन तथा साइडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
८. मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
९. ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०२-१८
 
१०. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
११. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७७-११-२७
 
जम्मा ११ मध्ये देखि ११ सम्मका अभिलेखहरु