Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. स्टार्ट अप व्यावसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७९ Procedures & Standards Administration & Facility Section 2023-03-30
 
2. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ दोश्रो संशोधन (२०७९) Procedures & Standards Department Of Industry 2022-10-20
 
3. वाइन तथा साइडर उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
4. मदिरा तथा बियर सम्बन्धी मापदण्ड Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
5. ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ Procedures & Standards Department Of Industry 2021-06-01
 
6. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-04-23
 
7. वालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ Laws & Regulations Procedures & Standards Department Of Industry 2021-03-11
 
Showing 1 to 7 of 7 records