Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. Foreign Investment in Nepal A Synopsis 2022 Reports Foreign Investment & Technology Transfer Section 2022-08-07
 
2. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको मिति २०७९।०४।१९ मा बसेको २३६ औँ बैठकका निर्णयहरु News & Notice Department Of Industry 2022-08-05
 
3. औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ वमोजिम म्याद थप गरी वाधा अड्काउ फुकाउने Nepal Gazette Notices Department Of Industry 2022-08-04
 
4. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९को असार मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2022-07-19
 
5. औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिन प्रकाशन गरिएको सूचना । News & Notice Industrial Property Section (A) 2022-07-15
 
6. Industry Management Information System (IMIS) प्रयोग सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यप्रकृया Procedural Manual Department Of Industry 2022-06-29
 
7. Notice Regarding Industry Management Information System News & Notice Department Of Industry 2022-06-28
 
8. उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना News & Notice Department Of Industry 2022-06-14
 
9. उद्योग विभागको न्यूरोड स्थित घरजग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान News & Notice Department Of Industry 2022-05-30
 
10. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्युको शुभकामना मन्तव्य News & Notice Department Of Industry 2022-04-26
 
11. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा महानिर्देशकज्यूको शुभकामना मन्तव्य News & Notice Department Of Industry 2022-04-26
 
12. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९ को चैत मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2022-04-18
 
13. Industrial Enterprise Rule, 2022 Rule Department Of Industry 2022-04-05
 
14. स्वतः प्रकाशन (२०७८ पौष मसान्तसम्म) Publication Administration & Facility Section 2022-02-06
 
15. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९को पुस मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2022-01-26
 
Showing 1 to 15 of 120 records