क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. INDUSTRIAL STATISTICS (2079/080) औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०९-२२
 
२. “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीको सम्मान” सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०८-०६
 
३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Magh सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-२९
 
४. माइक्रो ब्रुअरी सहितको रेष्टुरेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
५. मदिरा तथा वियर उद्योग सम्बनधको संशोधित मापदण्ड-२०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
६. पुष महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-१०-१०
 
७. Monthly FDI Approval Report of 2080, Paush. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-०२
 
८. विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोक्ने सम्बन्धी सूचना । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-२०
 
९. Process of Uploading Industries progress report. सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०६
 
१०. मंसिर महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०६
 
११. कच्चा पदार्थका रुपमा चिनी प्रयोग गर्ने उद्योगहरुले चिनी आयातका लागि आवेदन दिन सक्ने सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०५
 
१२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०२
 
१३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Mangsir सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०१
 
१४. Monthly FDI Approval Report of 2080, Kartik. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०७-२४
 
१५. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०८०-०७-१७
 
जम्मा १९९ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु