क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
३१. कच्चा पदार्थका रुपमा चिनी प्रयोग गर्ने उद्योगहरुले चिनी आयातका लागि आवेदन दिन सक्ने सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०९-०५
 
३२. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०२
 
३३. Monthly FDI Approval Report of 2080, Mangsir सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०९-०१
 
३४. Monthly FDI Approval Report of 2080, Kartik. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०७-२४
 
३५. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण उद्योग विभाग २०८०-०७-१७
 
३६. औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी सुपारी, केराउ र मरिच पैठारीका लागि पेश गर्ने निवेदन तथा कागजातहरुको सूची । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०७-१७
 
३७. स्वचालित मार्ग र विदेशी लगानीको माथिल्लो सीमा,उद्योग व्यवसायका क्षेत्र तोक्ने सम्बन्धी राजपत्र। राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उद्योग विभाग २०८०-०७-१६
 
३८. Monthly FDI Approval Report of 2080, Ashwin. सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०७-०१
 
३९. आ.व २०७९/०८० उद्योग दर्ता विवरण । सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०६-३०
 
४०. Standard Measurement and Weight Act, 2025 (1968) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२९
 
४१. Mines-and-Minerals-Act-2042-1985 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
४२. Petroleum-Act-2040-1983 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
४३. Nepal-standards-certification-mark-act-2037 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
४४. The Patent-Design-and-Trademark-act-2022-1965 ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
४५. Bonus Act, 2030(1974) ऐन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-०६-२५
 
जम्मा २१९ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु