क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. फागुन महिनाको प्रगति विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-१२-०८
 
२. INDUSTRIAL STATISTICS (2079/080) औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०८०-०९-२२
 
३. “स्वदेशी उत्पादन अभियानः उद्यमीको सम्मान” सूचना समाचार उद्योग विभाग २०८०-०८-०६
 
४. Monthly FDI Approval Report of 2080, Chaitra सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१२-३०
 
५. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (अंग्रेजी संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
६. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (कोरियन संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
७. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (जापानिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
८. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (चाइनिज संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
९. एकल विन्दु सेवा केन्द्र-विदेशी लगानी (नेपाली संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०८०-१२-१८
 
१०. स्वतः प्रकाशन (२०८०-८१ दोस्रो त्रैमासिक विवरण) सूचनाको हक सम्बन्धि विवरण प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०८०-१२-१२
 
११. Monthly FDI Approval Report of 2080, Falgun सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१२-०१
 
१२. Monthly FDI Approval Report of 2080, Magh सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-२९
 
१३. माइक्रो ब्रुअरी सहितको रेष्टुरेण्ट उद्योग स्थापना गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
१४. मदिरा तथा वियर उद्योग सम्बनधको संशोधित मापदण्ड-२०७९ कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०८०-१०-२५
 
१५. औद्योगिक ऐन, २०७६ को अनुसूची ८ मा क्रमसंख्या ६५ पछि क्रमसंख्या ६६ थप सम्बन्धमा । राजपत्रमा प्रकाशित सूचना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८०-१०-१८
 
जम्मा २०८ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु