Clear
SN Notice Title Category Related Section Published Details
1. २०७८ देखी २०८० (हालसम्म) IEE स्वीकृत सूचि । Publication Technology & Environment Section 2023-09-05
 
2. आ.व २०७९।२०८० को प्रगति विवरण । News & Notice Department Of Industry 2023-07-23
 
3. Monthly FDI Approval Report of 2080, Bhadra. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-09-18
 
4. Monthly FDI Approval Report of 2080, Shrawan. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-08-17
 
5. अत्यन्त जरुरी सूचना । News & Notice Department Of Industry 2023-08-14
 
6. Monthly FDI Approval Report of 2080, Ashadh. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-07-16
 
7. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना News & Notice Department Of Industry 2023-07-13
 
8. मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) प्रमाणीकरणको आवेदन सम्वन्धी सूचना News & Notice Administration & Facility Section 2023-07-13
 
9. Monthly FDI Approval Report of 2080, Jestha. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-06-15
 
10. स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना News & Notice Department Of Industry 2023-06-13
 
11. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली¸ २०७९ (संख्या २) Laws & Regulations Rule Department Of Industry 2023-05-19
 
12. २०८० बैशाख मसान्तसम्म सम्पादित कार्यहरूको विवरण News & Notice Planning, Monitoring & Industrial Statistics Section 2023-05-17
 
13. स्टार्टप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सचिवालयको सूचना News & Notice Department Of Industry 2023-05-15
 
14. ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धी सूचना News & Notice Industrial Property Section (A) 2023-05-14
 
15. Monthly FDI Approval Report of 2080, Baishakh. News & Notice Foreign Investment & Technology Transfer Section 2023-05-14
 
Showing 1 to 15 of 168 records