क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. एकलबिन्दु सेवा केन्द्र (अङ्ग्रेजी संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७९-०५-२८
 
२. नेपालमा विदेशी लगानी (अंग्रेजी संस्करण) । ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
३. नेपालमा विदेशी लगानी (चिनियाँ 中文 संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु