क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१. लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्याङ्क २०७७/७८ अन्य प्रकाशन योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०८-१०
 
२. Conditions for the establishment of Motorcycle Assembling Industry by importing CKD अन्य प्रकाशन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७८-०७-१७
 
जम्मा मध्ये देखि सम्मका अभिलेखहरु