क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
७६. Industry Management Information System सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०३-१४
 
७७. उद्योग सञ्चालन म्याद थप सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०२-३१
 
७८. उद्योग विभागको न्यूरोड स्थित घरजग्गा भाडामा दिने सम्बन्धि सिलबन्दी बोलपत्र अहवान सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०२-१६
 
७९. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्युको शुभकामना मन्तव्य सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०१-१३
 
८०. विश्व वौद्धिक सम्पत्ति दिवसको अवसरमा महानिर्देशकज्यूको शुभकामना मन्तव्य सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७९-०१-१३
 
८१. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९ को चैत मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७९-०१-०५
 
८२. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-१२-२२
 
८३. स्वतः प्रकाशन (२०७८ पौष मसान्तसम्म) प्रकाशन प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७८-१०-२३
 
८४. उद्योग विभागको आ.व. २०७८/७९को पुस मसान्त र आ.व.२०७७/७८ को सोही अवधिमा उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति लगायतको तुलनात्मक विवरण सूचना समाचार योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-१०-१२
 
८५. बौद्धिक सम्पत्ति दर्ता गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७८-०९-२७
 
८६. विभिन्न उद्योगहरुले विदेशी पक्षसँग विदेशी मुद्रामा रकम पठाउने गरी सेवा आयात सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सूचना समाचार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०७८-०९-२२
 
८७. नेपाल राष्ट्रिय एकद्बार प्रणाली मार्फत अनुमतिपत्र, इजाजत, प्रमाणपत्र र अन्य कागजपत्रहरु स्वीकार गर्ने बारे सूचना सूचना समाचार प्रशासन तथा सुविधा शाखा २०७८-०८-१२
 
८८. लघु, घरेलु तथा साना उद्योग तथ्याङ्क २०७७/७८ अन्य प्रकाशन योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०८-१०
 
८९. औद्योगिक तथ्याङ्क २०७७-७८ औद्योगिक तथ्याङ्क योजना, अनुगमन तथा औद्योगिक तथ्याङ्क शाखा २०७८-०८-१०
 
९०. सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूबाट सातौँ उद्योग दिवसको उपलक्षमा प्रदान गरिएको शुभकामना सन्देश सूचना समाचार उद्योग विभाग २०७८-०८-०९
 
जम्मा १८८ मध्ये ७६ देखि ९० सम्मका अभिलेखहरु