क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार सम्बन्धित शाखा प्रकाशित मिति बिस्तृतमा
१५१. औद्योगिक तथ्याङक २०६६-६७ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५२. औद्योगिक तथ्याङक २०६५-६६ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५३. औद्योगिक तथ्याङक २०६४-६५ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५४. औद्योगिक तथ्याङक २०६३-६४ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५५. औद्योगिक तथ्याङक २०६२-६३ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५६. औद्योगिक तथ्याङक २०६१-६२ औद्योगिक तथ्याङ्क उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५७. नेपालमा विदेशी लगानी (अंग्रेजी संस्करण) । ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५८. नेपालमा विदेशी लगानी (चिनियाँ 中文 संस्करण) ब्रोसियर उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१५९. प्रोसिडुअल म्यानुअल प्रोसिडुअल म्यानुअल उद्योग विभाग २०७८-०१-११
 
१६०. वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ कानून र नियमावली ऐन उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६१. मदिरा तथा बियर उधोग सम्बन्धी अनुमति प्रदान गर्ने (संशोधित) मापदण्ड । मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६२. प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन नियमावली २०३४ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६३. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६४. निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन कानून र नियमावली कार्यविधि तथा मापदण्ड उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
१६५. औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ कानून र नियमावली नियमावली उद्योग विभाग २०७८-०१-१०
 
जम्मा १८८ मध्ये १५१ देखि १६५ सम्मका अभिलेखहरु