/ कार्यविधि तथा मापदण्ड

ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७

उद्योग विभाग २०७८ जेठ १८ गते मंगलबार १३:५५:०५ बजे

ढुङ्गा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप कार्यविधि तथा मापदण्ड