/ सूचना समाचार

Monthly FDI Approval Report of 2080, Baishakh.

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखा २०८० बैशाख ३१ गते आइतबार ००:००:०० बजे

विदेशी लगानी सम्बन्धी २०८०, बैशाख महिनाको प्रगती विवरण ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सूचना समाचार