/ माननीय मन्त्री श्री रमेश रिजालज्यू, श्रीमान् सचिव डा. तोय नारायण ज्ञवालीज्यू र श्रीमान् सचिव श्री मधुकुमार मरासिनीज्यूद्वारा उद्योग विभागको निरीक्षणको झलकहरु