/ सहसचिव श्री कृष्ण प्रसाद खरेलज्युको बिदाई कार्यक्रम।