info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

उद्योग विभागको अत्यन्त जरूरी सूचना

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय

उद्योग विभाग

सिमेण्ट तथा चुनजन्य उद्योगहरूलाई उद्योग विभागको अत्यन्त जरूरी सूचना

नेपाल सरकार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने चुनजन्य पदार्थ तथा सिमेन्टलाई यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिले एकानब्वे दिन देखि लागू हुने गरी Lamination गरेको बोरामा Packing गरेर मात्र वजारमा ल्याउनु पर्ने निर्णय गरी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सोको सूचना मिति २०६९।२।१५ को नेपाल राजपत्र र उद्योग विभागले सोही सूचना मिति २०६९।०३।०१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेकोमा उक्त सूचनाहरू खारेज गरी पाउँ भनी रिट निवेदक डा. तारा प्रसाद पोखरेल समेतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २०६९।५।१८ मा उक्त सूचना कार्यान्वयन नगरी नगराई यथावत राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदातलबाट मिति २०७६।०१।०३ मा मुद्घाको अन्तिम सुनुवाइ हुदाँ उक्त अन्तरिम आदेश निस्कृय गरी रिट निवेदन समेत खारेज हुने गरी फैसला भएको र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतबाट लेखि आएको हुदाँ वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा र यस विभागबाट गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना पालना र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन सम्बन्धित सिमेन्ट तथा चुनजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग तथा विदेशबाट आयात गर्ने आयातकर्ता समेतलाइ जानकारी र कार्यान्वयनका लागि विभागको मिति २०७६।०७।२४ को निर्णय अनुसार यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

(मिति २०७६।०७।२७)