info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

सवारी पास सम्वन्धी मापदण्ड

काठमाण्डौं उपत्यकाका काठमाण्डौं¸ ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला भित्र लकडाउन अवधिभर तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन तथा सवारी पास सम्वन्धी मापदण्ड,२०७७

उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन सम्वन्धमा

                       नेपाल सरकार¸ मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७।०१।२४ गतेको निर्णय बमोजिम लकडाउन अवधिभर उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न श्रमिक कामदारलाई उद्योग प्रतिष्ठानले छुट्टै स्थानमा राख्ने बन्दोवस्त मिलाई काममा लगाउने ।आफ्नो प्रतिष्ठान भित्र पर्याप्त स्थान नभएमा उक्त प्रतिष्ठान रहेको स्थानीय निकायको समन्वयमा सम्बन्धित वडाभित्रका सार्वजनिक¸ सामुदायिक भवन वा सरकारी तथा निजी विद्यालय वा खालि स्थानमा स्थानीय व्यक्तिहरुसंग सम्पर्क नहुने गरी सुरक्षित आवास तथा खाना/खाजाको व्यवस्था गर्ने । यस सम्बन्धी खर्च सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले व्यहोर्ने।आवासस्थलदेखी उद्योग प्रतिष्ठान रहेको स्थानसम्म श्रमिकहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था मिलाउने।उद्योगहरुले कार्यस्थललाई अनिवार्यरुपमा स्यानिटाइजेशन गर्ने र नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी देहायका उद्योग व्यवसायहरु मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले मिलाउने:-

क.   चामल, दाल, तेल, चिउरा, चिनी, विस्कुट, पाउरोटी, पिठो, चाउचाउजस्ता दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु, पानी प्रशोधन, औषधी, स्वास्थ्य सामग्री, साबुन उत्पादन र सोको प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ।

ख.   ग्याँस बोटलिङ्ग, घरेलु तथा साना उद्योगहरु, निर्यातजन्य र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरु र सिमेन्ट, डण्डीजस्ता निर्माणजन्य उद्योगहरु ।

ग.     बढीमा पाँच जनासम्म कामदार रहने गरी सवारी साधनहरुको मर्मत गर्ने वर्कशप, इन्टरनेट जडान र मर्मत, प्लम्बिङ् तथा इलेक्ट्रिकल सेवा र पेट्रोलपम्प सञ्चालन।

                       उद्योग/प्रतिष्ठानको व्यवसायिक कार्यालयहरु (कर्पोरेट अफिस) मा काम गर्ने उद्योगी तथा कर्मचारीको हकमा कूल कर्मचारी संख्याको एक तिहाई र सवारी साधन एक चौथाई संख्यामा नबढ्ने गरी न्यूनतम संख्याबाट कार्यालय/प्रतिष्ठान संचालन गर्ने।

                       स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा मात्र आवागमन गर्ने ।

                       कार्यालय/उद्योगमा न्यूनतम स्वास्थ्य सामाग्री जस्तै मास्क, पञ्जा,स्यानिटाइजर तथा सावुन पानीको व्यवस्था गरी सामाजिक दूरी समेत कायम गर्ने ।

                       उद्योगमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको दैनिक सामान्य स्वास्थ्य जाँच जस्तै: ज्वरो मापन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

                       कुनै कामदार कर्मचारीलाई कोभिड १९ को लक्षणको आशंका भएमा परीक्षणको लागि तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने ।

                       सम्बन्धित उद्योग/प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार/कर्मचारीलाई देहायको विवरण खुल्ने गरी परिचय पत्र जारी गर्ने:-

 • उद्योग प्रतिष्ठानको नाम:
 • उद्योग प्रतिष्ठानको ठेगाना:
 • कर्मचारी/कामदार/श्रमिकको नाम, दर्जा, फोटो¸ बसोवासको ठेगाना:
 • नागरिकता नम्बर/पासपोर्ट नम्बर र जारी गरेको जिल्ला:
 • सम्पर्क टेलिफोन/मोवाइल नम्बर:
 • परिचयपत्र जारी गर्ने अधिकारीको नाम¸ पद¸ हस्ताक्षर र सम्पर्क मोवाइल नम्बर:
 • उद्योग प्रतिष्ठानको छाप:

सवारी पास सम्वन्धमा

१.     नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७।०१।२४ गते को निर्णयानुसार तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरु मात्र सञ्चालन गर्न उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जस्ता प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानसंग सम्बन्धित महासंघहरुको सिफारिसमा उद्योग विभागबाट लकडाउन अवधिभरको लागि सवारी पास जारी गरिनेछ ।

२.     लकडाउनको अवधिमा सञ्चालन गर्न पाउने भनि तोकिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुले आ-आफ्नो पेशागत छाता संगठन मार्फत उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी सवारी साधनको पासको लागि आवेदन गर्नु पर्नेछ ।

३.     सवारी पास सिफारिस गर्दा उद्योग प्रतिष्ठानका छाता संगठनहरुले देहायका आधारमा उद्योग विभागमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

 • काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका तीन जिल्लाहरु काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने उद्योग प्रतिष्ठानको हकमा मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
 • उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुरको लागि दैनिक आवत जातव गर्न सिफारिस गर्न पाइने छैन ।
 • उद्योग/प्रतिष्ठानको व्यावसायिक कार्यालयहरु (कर्पोरेट अफिस)मा काम गर्ने उद्योगी तथा कर्मचारीको हकमा कूल कर्मचारी संख्याको एकतिहाई र सवारी साधन एकचौथाई संख्यामा नबढ्ने गरी न्यूनतम संख्यामा मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ।
 • उपत्यका बाहिर रहेका उद्योगको हकमा उद्योग रहेको स्थानभन्दा बाहिर रहेका संचालक, कर्मचारी र कामदारहरुलाई सम्बन्धित उद्योगले उद्योग रहेको स्थानमा खटाएको पत्रका आधारमा एक पटकका लागि सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानसम्म जान सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
 • औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगको हकमा उद्योग रहेको औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडको सिफारिसमा र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगको हकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको सिफारिसमा उद्योग विभागले सवारी पास जारी गर्न   सक्नेछ ।
 • सवारी पास सिफारिस गर्दा अलग अलग उद्योगको छुट्टा छुट्टै पत्रबाट सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
 • सञ्चालन गर्न तोकिएका उद्योग बाहेक अन्य उद्योग वा ब्यापारीक फर्मको सिफारिस गर्नु हुँदैन ।
 • सवारी पास सिफारिस गर्दा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगको मात्र सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
 • दोहोरो पर्ने गरी सवारी पास सिफारिस गर्नु हुँदैन ।
 • सम्बन्धित महासंघले आवश्यक कागजात संलग्न राखी महासंघको एकजना कर्मचारी मार्फत दिनको १.०० बजे भित्र सिफारिस पत्र उद्योग विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
 • उद्योग विभागवाट अनलार्इन सफ्टवेयर वा मोवार्इल एप्स मार्फत पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएमा अनलार्इन वा एप्स मार्फत पासको सिफारिस माग गर्न सकिनेछ ।
 • अनाधिकृत रुपमा उद्योग प्रतिष्ठान वा ब्यक्तिलाई सवारी पास सिफारिस गरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सिफारिस कर्ताको हुनेछ ।

       स्थानीय प्रशासनले तोकेको समयमा मात्र सवारी पासको प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

       कोभिड १९ को संक्रमण जोखिम न्यूनिकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उद्योग प्रतिष्ठान संचालन वा आवागमन सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरुको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ ।

       सवारी पासको आवेदन तथा ढाँचा उद्योग विभागले तोके बमोजिम हुनेछ ।

सवारी पासको आवेदन तथा ढाँचा