info@doind.gov.np | +977 01 426 120 3
Nepali | English

Industrial Information System

औद्योगिक सूचना प्रणाली

उद्योग दर्ता सम्बन्धी विवरणहरू

 विदेशी लगानी स्वीकृति सम्बन्धी विवरणहरू

 

(विवरणहरू अद्यावधिक हुने क्रममा रहेको हुँदा केही लिंकहरू नखुल्न सक्छन्, त्यसबाट पुग्ने असुविधा प्रति क्षमाप्रार्थी छौं । )