info[at]doind.gov.np | +977 01 426 1077
Nepali | English

ऐन नियम निर्देशिका वा मापदण्डको सूची

उद्योग विभागबाट सम्पादन हुने कार्यहरु सम्बन्धी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६   विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५   पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२   प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ (संशोधन सहित) तथा नियमावली, निर्यातमा अनुदान निर्देशका लगायतका ऐन नियम निर्देशिका वा मापदण्डको सूचीका लागि ......

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्